วัดปลายนา สถานที่ปฏิบัติธรรมเงียบสงบ อยู่ปลายนา จ.ปทุมธานี

วัดปลายนาหรือสำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ คือสถานปฏิบัติธรรม อยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานที่อันร่มรื่น ริมสองข้างทางเป็นท้องทุ่งนาสีเขียวขจี โดยวัดจะตั้งอยู่ท้ายทุ่งนา หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ วัดปลายนา ”

พื้นที่แห่งนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาได้ยกที่ดิน ถวายให้แด่หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เพื่อให้นำมาสร้างเป็นวัด หลังจากนั้นต่อมา พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ ได้รับช่วงต่อและได้พัฒนาปรับปรุงวัดมาอย่างต่อเนื่อง

บรรยากาศภายในวัดจะร่มรื่น สงบ ร่มเย็น สะอาดสะอ้าน  เงียบสงบ เนื่องจากวัดตั้งอยู่สุด ปลายทุ่งนา  จึงทำให้วัดปลายนาแห่งนี้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก

วัดปลายนา จะมีกิจวัตร กิจกรรม ช่วงเวลาแห่งการปฏิบัติธรรมที่ชัดเจน และเคร่งครัด ทุกคนที่มาบวชต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรม และในทุกๆวันพระทางวัดจะงดฉันเนื้อสัตว์

ลานกิจกรรมสวดมนต์ ทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น หลังทำกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรจะเป็นช่วงเวลาในการรับศีล และลาศีล ของผู้มาบวชชีพราหมณ์  พื้นที่ลานธรรมบริเวณนี้ยังใช้เป็นพื้นที่ใช้สำหรับเดินจงกรม 

บ้านพักหญิง จะเป็นหลังพักได้ 2-3 คน  ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเดินทางมาปฏิบัติธรรมคือ ช่วงวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือนเป็นต้นไป เพราะช่วงศุกร์แรกของเดือนทางวัดจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งไม่สะดวกแก่การมาปฏิบัติธรรม เนื่องจากที่พักมีจำนวนไม่เยอะมาก

“ด้วยความสงบภายนอกของวัดปลายนา  นำพาจิตใจให้สงบ ร่มเย็น ตัดขาดความวุ่นวายภายในใจได้อย่างง่ายดายเช่นกัน” วัดปลายนาจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ปฏิบติธรรมที่เหมาะแก่การมาพักใจ มาค้นหาความสุขจากภายในตัวเองเป็นอย่างมาก

กิจวัตรประจำวัน

07.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า แนะนำภาวนา
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า / มื้อเพลให้เก็บอาหารเช้าไว้รับประทาน
09.00 – 15.30 น. ปฏิบัติธรรม
15.30 น. ทำความสะอาดเสนาสนะภายในบริเวณวัด
18.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญสมาธิภาวนา
20.30 น. พักผ่อนนอนหลับด้วยความสุขใจ  

สามารถเข้ามาบวชชีพราหมณ์ : ได้ทุกวัน  แต่ช่วงวันที่เหมาะคือตั้งแต่วันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเป็นต้นไป
เหมาะกับ : คนที่อยากปฏิบัติด้วยตัวเอง

ติดต่อสอบถามสอบถามมาบวชได้ที่       :  081-202-1323

Email : info.watplaina@gmail.com 

สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ หรือวัดปลายนา ตั้งอยู่ที่ ซอยเทพกุญชร 44/1  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

เนื่องจากวัดอยู่ไกลจากชุมชนสามารถเรียกใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้คอยมารับมาส่งได้ที่

พี่หมูเบอร์ : 092-787-3704

 

photo by : inside watthai

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น (แปล)

      สวดมนต์ทำวัตรเย็น (แปล)

 

Download สวดมนต์ทำวัตรเย็น (แปล) (811 downloads)

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

      สวดมนต์ทำวัตรเย็น - DHAMAGAYA

 

Download สวดมนต์ทำวัตรเย็น (774 downloads)

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า แปล

      ·ÓÇѵÃàªéÒ á»Å

 

Download บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า แปล (664 downloads)

 

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า

      บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า

คำบูชาพระรัตนตรัยโดยพิสดาร

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม, สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง, อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ, สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ, ปัจฉิมา ชะนะตา นุกัมปะมานะสา, อิเม สักกาเร ทุคคะตะ ปัณณากา – ระภูเต ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

 • หมายเหตุ
 • ให้สวดหยุดเป็นตอนๆ ตามสัญลักษณ์  “ , ”  หรือ “ . ”

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบครั้งที่หนึ่ง)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบครั้งที่สอง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบครั้งที่สาม)

ปุพพะภาคะนะมะการะ

กล่าวนำ: หันฺทะ มะยัง พุทฺธัสฺสะ ภะคะวะโตปุพฺพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. (กล่าว 3 ครั้ง)

พุทฺธาภิถุติ

กล่าวนำ: หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส.

โย โส ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะ –ธัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา, โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง, สัสสะมะณะ พราหมะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัตวา ปะเวเทสิ, โย ธัมมัง เทเสสิ อาทิ – กัลยาณัง มัชเฌกัลยาณัง ปะริโยสานะกัลยาณัง, สาตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พรัหมะ – จะริยัง ปะกาเสสิ, ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ, ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ ฯ (กราบระลึกถึงพระพุทธคุณ)

 • หมายเหตุ
 • สะพรัหมะกัง อ่านว่า สะ – พรำ – ม – กัง
 • สัจฉิกัตวา อ่านว่า สัด – ฉิ – กัด – ตะ – วา (เสียง อะ ครึ่งเสียง)
 • พรัหมะจะริยัง อ่านว่า พรำ – มะ – จะ – ริ – ยัง

ธัมมาภิถุติ

กล่าวนำ: หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส.

โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ –วิญูหิ, ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ, ตะมะหัง ธัมมัง สิระสานะมามิ ฯ (กราบระลึกถึงพระธรรมคุณ)

สังฆาภิถุติ

กล่าวนำ: หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส.

โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ, ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ, ตะมะหัง สังฆัง สิระสานะมามิ ฯ (กราบระลึกถึงพระสังฆคุณ)

 •  หมายเหตุ
 • อาหุเนยโย อ่านว่า อา – หุ  – ไน  – โย ( เ–ย อ่านว่า ไ–ย ทุกแห่ง)
 • ต่อไปนี้ให้นั่งพับเพียบแล้วสวดต่อ

 ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา

กล่าวนำ: หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะสังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส.

พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว, โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน, โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก, วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง, ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน, โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก, โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน, วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง, สังโฆ สุเขตตาภะยะติเขตตะสัญญิโต, โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก, โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส, วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง.

อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง, วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง, ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา, มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา.

สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปฺปันฺโน อะระหัง สัมฺมาสัมฺพุทฺโธ, ธัมฺโม จะ เทสิโต นิยฺยานิโก อุปะสะมิโก ปะริ  –นิพฺพานิโก, สัมฺโพธะคามี สุคะตัปฺปะเวทิโต, มะยันฺตัง ธัมฺมัง สุตฺวา เอวัง ชานามะ, ชาติปิ ทุกฺขา ชะราปิ ทุกฺขา มะระณัมฺปิ ทุกฺขัง, โสกะปะริเทวะทุกฺขะโทมะนัสฺสุปายาสาปิ ทุกขา, อัปฺปิเยหิ สัมฺปะโยโค ทุกฺโข ปิเยหิ วิปฺปะโยโค ทุกฺโข, ยัมปิจฉัง นะ ละภะติตัมปิ ทุกขัง, สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา, เสยยะถีทัง, รูปูปาทานักขันโธ, เวทะนูปาทานักขันโธ, สัญญูปาทานักขันโธ, สังขารูปาทานักขันโธ, วิญญาณูปาทานัก –ขันโธ, เยสัง ปะริญญายะ, ธะระมาโน โส ภะคะวา, เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ, เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี, พะหุลา ปะวัตตะติ, รูปัง อะนิจจัง, เวทะนา อะนิจจา, สัญญา อะนิจจา, สังขารา อะนิจจา, วิญญาณัง อะนิจจัง, รูปัง อะนัตตา, เวทะนา อะนัตตา, สัญญา อะนัตตา, สังขารา อะนัต –ตา, วิญญาณัง อะนัตตา, สัพเพสังขารา อะนิจจา, สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ, เต มะยัง (ตา มะยัง), โอติณ –ณามหะ ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ, ทุกโขติณณา ทุกขะ – ปะเรตา, อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา, ปัญญาเยถาติ, จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อุทฺทิสฺสะ อะระหันฺตัง สัมฺมาสัมฺพุทฺธัง, สัทฺธา อะคารัสฺมา อะนะคาริยัง ปพฺพชิตา, ตัสฺมิง ภะคะวะติ พรัหฺมะจะริยัง จะรามะ, ภิกฺขูนัง สิกฺขาสาชีวะสะมาปันฺนา, *** ตัง โน พรัหฺมะจะริยัง อิมัสฺสะ เกวะลัสฺสะ  ทุกฺขักฺขันฺธัสฺสะ อันฺตะกิริยายะ, สังวัตฺตะตุ.

 • (อักษรตัวหนา คฤหัสถ์พึงสวดแทนว่า)

จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, ธัมมัญจะ สังฆัญจะ, ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง ยะถาสะติ ยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ อะนุปะฏิปัชชามะ, สา สา โน ปะฏิปัตติ, อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะ – กิริยายะ, สังวัตตะตุ.

 • หมายเหตุ
 • เต มะยัง (ตา มะยัง) ท่านชายว่า เต มะยัง ท่านหญิงว่า ตา มะยัง
 • โอติณณามหะ อ่านว่า โอ– ติน – นาม – หะ
 • โลลัปปะหีโน อ่านว่า โล – ลับ – ปะ – ฮี – โน
 • ถ้าสามเณรสวด พึงเว้นคำว่า ภิกขูนัง สิกฺขาสาชีวะสะมาปันฺนา

ตังฺขะณิกะปัจฺจะเวกฺขะณะปาโฐ

กล่าวนำ: หันฺทะ มะยัง ตังฺขะณิกะปัจฺจะเวกฺขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.

ปะฏิสังฺขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ สีตัสฺสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณฺหัสฺสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมฺผัสฺสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฺฉาทะนัตฺถัง.

ปะฏิสังฺขา โยนิโส ปิณฺฑปาตัง ปะฏิเสวามิ, เนวะ ทะวายะ นะมะทายะ นะ มณฺฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ, ยาวะเทวะ อิมัสฺสะ กายัสฺสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะนะติยา พฺรัหฺมะจะริยานุคฺคะหายะ, อิติ ปุราณัญฺจะ เวทะนัง ปฏิหังฺขามิ นะวัญฺจะ เวทะนัง นะ อุปฺปาเทสฺสามิ, ยาตฺ๎รา จะ เม ภะวิสฺสะติ อะนะวัชฺชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ.

ปะฏิสังฺขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ สีตัสฺสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณฺหัสฺสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมฺผัสฺสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ อุตุปะริสฺสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลฺลานารามัตฺถัง.

ปะฏิสังฺขา โยนิโส คิลานะปัจฺจะยะเภสัชฺชะปะริกฺขารัง ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ อุปฺปันฺนานัง เวยฺยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ, อัพฺ๎ยาปัชฺฌะปะระมะตายาติ.

 • หมายเหตุ
 • อัพฺ๎ยา อ่านว่า อับ – พะ – ยา (ออกเสียง พะ กึ่งเสียง)

ธาตุปฏิกูลปัจฺจะเวกฺขะณะปาโฐ

กล่าวนำ: หันฺทะ มะยัง ธาตุปะฏิกูละปัจฺจะเวกฺขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.

ยถาปัจฺจะยัง ปะวัตฺตะมานัง ธาตุมัตฺตะเมเวตัง, ยะทิทัง จีวะรัง. ตะทุปะภุญฺชะโก จะ ปุคฺคะโล ธาตุมัตฺตะโก นิสฺสัตฺโต นิชฺชีโว สุญฺโญ. สัพฺพานิ ปะนะ อิมานิ จีวะรานิ อะชิคุจฺฉะนียานิ, อิมัง ปูติกายัง ปัตฺ๎วา อะติวิยะ ชิคุจฺ –ฉะนียานิ ชายันฺติ.

ยถาปัจฺจะยัง ปะวัตฺตะมานัง ธาตุมัตฺตะเมเวตัง, ยะทิทัง ปิณฺฑะปาโต. ตะทุปะภุญฺชะโก จะ ปุคฺคะโล ธาตุมัตฺ  –ตะโก นิสฺสัตฺโต นิชฺชีโว สุญฺโญ. สัพโพ ปะนายัง ปิณฺฑปาโต อะชิคุจฺฉะนีโย, อิมัง ปูติกายัง ปัตฺ๎วา อะติวิยะ ชิคุจฺฉะนีโย ชายะติ.

ยถาปัจฺจะยัง ปะวัตฺตะมานัง ธาตุมัตฺตะเมเวตัง, ยะทิทัง เสนาสะนัง. ตะทุปะภุญฺชะโก จะ ปุคฺคะโล ธาตุมัตฺตะโก นิสฺสัตฺโต นิชฺชีโว สุญฺโญ. สัพฺพานิ ปะนะ อิมานิ เสนาสะนานิ อะชิคุจฺฉะนียานิ, อิมัง ปูติกายัง ปัตฺ๎วา อะติวิยะ ชิคุจฺฉะนียานิ ชายันฺติ.

ยถาปัจฺจะยัง ปะวัตฺตะมานัง ธาตุมัตฺตะเมเวตัง, ยะทิทัง คิลานะปัจฺจะยะเภสัชฺชะปะริกฺขาโร. ตะทุปะภุญฺชะโก จะ ปุคฺคะโล ธาตุมัตฺตะโก นิสฺสัตฺโต นิชฺชีโว สุญฺโญ. สัพฺโพ ปะนายัง คิลานะปัจฺจะยะเภสัชฺชะปะริกฺขาโร อะชิคุจฺฉะนีโย, อิมัง ปูติกายัง ปัตฺ๎วา อะติวิยะ ชิคุจฺฉะนีโย ชายะติ.

 • หมายเหตุ
 • ปัตฺ๎วา อ่านว่า ปัด – ตะ – วา (ออกเสียง ตะ กึ่งเสียง)

ปัตติทานะคาถา

กล่าวนำ: หันทะ มะยัง ปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส.

ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี, ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง, ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา, โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล, เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว, สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา, คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา, สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต, ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา, สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา, นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต, สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง, ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา, สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ อัตถายะ จะ หิตายะ จะ, อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม สัพเพปิ ธัมมะจาริโน, วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต.

 • (บางแห่งสวดเพิ่มว่า)

ปะสันฺนา โหนฺตุ สัพฺเพปิ ปาณิโน พุทธะสาสะเน, สัมฺมา ธารัง ปะเวจฺฉันฺโต กาเล เทโว ปะวัสฺสะตุ, วุฑฺฒิภาวายะ สตฺตานัง สะมิทฺธัง เนจุ เมทะนิง, มาตา ปิตา จะ อัตฺระชัง นิจฺจัง รักฺขันฺติ ปุตฺตะกัง, เอวัง ธัมฺเมนะ ราชาโน ปะชัง รักฺขันฺตุ สัพฺพะทา.

ทำวัตรเช้าเสร็จแล้ว ให้ทุกท่านสำรวมใจ นั่งคุกเข่า ประนมมือ เพื่อสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน ดังต่อไปนี้

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.

(กราบครั้งที่หนึ่ง กล่าวว่า) พุทโธ เม นาโถ, พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา.

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ.

(กราบครั้งที่สอง กล่าวว่า) ธัมโม เม นาโถ, พระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา.

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.

(กราบครั้งที่สาม กล่าวว่า) สังโฆ เม นาโถ, พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา.

Download บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า (700 downloads)

ธัมมจักกัปวัตนสูตร

ธัมมจักกัปวัตนสูตร

      ธัมมจักรกัปวัตนสูตร
Download บทสวดธัมมจักรกัปวัตนสูตร (1064 downloads)

คำแผ่เมตตา

02 คำแผ่เมตตา

      บทแผ่เมตตา - บทแผ่เมตตา

(หันทะ มะยัง เมตตาผะระณัง กะโรมะ เส)

อะหัง สุขิโต โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข

นิททุกโข โหมิ

จงเป็นผู้ไร้ทุกข์

อะเวโร โหมิ

จงเป็นผู้ไม่มีเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ

จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

อะนีโฆ โหมิ

จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

จงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุข

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร

สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌาโหนตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์

สัพเพ สัตตา สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวล

สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้ว

สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระณา

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของๆตน, มีกรรมเป็นผู้ให้ผล, มีกรรมเป็นแดนเกิด, มีกรรมเป็นผู้ติดตาม, มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

ยัง กัมมัง กะริสสันติ, กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ

จักทำกรรมอันใดไว้, เป็นบุญหรือเป็นบาป, จักต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆ สืบไป

บทแผ่เมตตา (251 downloads)

 

สวดมนต์แบบสั้น

01 สวดมนต์แบบสั้น

      สวดมนต์บทสั้น

คำบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามะ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามะ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามะ

บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา ถวายพรพระ (พระพุทธเจ้า)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  ( กล่าว ๓ จบ )

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทูอะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสโกิ โอปะนะยโกิ ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหีติฯ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย
อัญชะลีกะระณีโยอะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
คาถาพาหุง

พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง          ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท             ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง         โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท              ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง          ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท           ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง        ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท          ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา     จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ

สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท          ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง        วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท       ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง      ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท            ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง       พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท       ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย     วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ             โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

มหาการุณิโก

มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะ พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัมหมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ

 • ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
 • ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
 • ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
Downlond สวดมนต์บทสั้น 8.16 น. (264 downloads)

วัดวารีบรรพต วัดบางนอน พระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ จังหวัดระนอง

วัดวารีบรรพต (Wat Wareebanphot) หรือ วัดบางนอน (Wat Bang Non) เป็นวัดที่มีชื่อเสี่ยงแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง ตั้งอยู่บนเนินเขา ล้อมรอบไปด้วยภูเขา วัดแห่งนี้สร้างโดยหลวงพ่อด่วน ถามวโร ท่านเป็นพระธุดงค์ที่มาจากจังหวัดสงขลา ชาวบ้านเลื่อมใสและศรัทธาในตัวท่านจึงได้พากันนิมนต์ท่านให้จำพรรษา ณ ที่แห่ง  หลวงพ่อด่วน ถามวโร อดีตเจ้าอาวาสวัดวารีบรรพต พระสงฆ์ผู้สร้างปาฏิหาริย์ ที่เผาสังขารไม่ไหม้ในวันพระราชทานเพลิงศพ จนเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศ

~มหาทุติยเจดีย์ศรีบรรพต~

มหาทุติยเจดีย์ศรีบรรพต เป็นเจดีย์รูปทรงแบบพม่า จำลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง ที่ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์   โดยรอบจะมีพระประจำวันเกิดอยู่โดยรอบพระเจดีย์  เป็นการสร้างร่วมกันระหว่างชาวพุทธไทยและเมียนมาร์

~พระอุโบสถ ~

สิ่งที่สำคัญในวัดนี้คือ พระอุโบสถ  ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้ทรงเคยมาทำพิธียกช่อฟ้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2521

~พระพุทธไสยาสน์ ~

พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ยาว 22 เมตร สร้างขึ้นเมื่อ 2507 สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของบ้านบางนอน ประดิษฐานอยู่ในวิหารพระพุทธไสยาสน์บนเนินเขาบางนอน โดยมีนายช่างจากกรมศิลปากรเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เมื่อการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ กรมศิลปากรแนะนำให้พระครูประภัสรวิริยะคุณทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานดวงพระเนตรพระพุทธรูปปางไสยาสน์ผ่านทางสำนักพระราชวัง เมื่อทางสำนักพระราชวังนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานดวงพระเนตรพระพุทธไสยาสน์ทั้งสองดวง

ที่วัดวารีบรรพต วัดบางนอน แห่งนี้ เป็นที่เลื่อมใสของชาวไทยและชาวเมียนมาร์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชาวเมียนมาร์จะเดินทางมาทำบุญที่วัดแห่งนี้เป็นประจำ  ซึ่งบริเวณภายในวัดจะมีพระพุทธรูป และประติมากรรม คล้ายๆ วัดในประเทศเมียนมาร์

~ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 ภายในวัดวารีบรรพต วัดบางนอน~

วัดวารีบรรพต หรือวัดบางนอน  เป็นวัดที่น่าเข้ามาท่องเที่ยว มาทำบุญเป็นอย่างมาก บรรยากาศสงบ ร่มรื่น

VDO : CR. Pornchai Iamsopon

ข้อมูลวัดวารีบรรพต วัดบางนอน จ.ระนอง

ที่อยู่ : 280/12 Moo 1 ตำบล บางริ้น อำเภอเมืองระนอง ระนอง 85000

เบอร์โทร : 0-7782-3108, 08-1270-8647

แผนที่

 

วัดโบสถ์ หรือ วัดหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วัดน่าเที่ยวเมืองปทุมธานี

วัดโบสถ์ หรือ วัดหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ สามโคก จ.ปทุมธนี

วัดโบสถ์ หรือ วัดหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ ตั้งอยู่อำเภอ สามโคก ปทุมธานี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2164 มีชื่อเดิมว่า วัดสร้อยนางหงษ์ เป็นวัดสังกัดธรรมยุทธนิกาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตะวันตก มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญดังนี้ พระประธานและพระลำดับในโบสถ์ ใบเสมาหินชนวนศิลปะสมัยอยุธยาตอนตั้น รูปพระธรรมและธรรมาสน์ยอดโดมในมัยรัตนโกสินทร์ วัดโบสถ์เป็นวัดสำคัญในปัจจุบันและเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเหลือ ศิลปะสมัยอยุธยามีรูปปั้นพระพุทธรูปสมเด็จพระพุทธจารย์โต พรหมรังสีปางเทศนาธรรมองค์ใหญ่ มีหลวงพ่อพุทธโสธรองค์ใหญ่ มีวิหารท้าวจาตุคามรามเทพ วิหารพระสีวลี หลวงปู่ทวด มีพระพุทธรูปและเกจิอาจารย์ให้กราบไหว้ขอพร นอกจากนี้ยังมีตลาดริมน้ำขายอาหารและของฝากที่ระลึกและมีวังมัจฉาปลาหน้าวัด

~อุโบสถ วัดโบสถ์ ปทุมธานี~
~หลวงพ่อโสธ วัดโบสถ์ ปทุมธานี~

หลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปที่มีผู้คนกราบไหว้มากที่สุดในประเทศไทย สมัยอู่ทองรุ่นที่ 2 แกะสลักด้วยหินทรายลงรักปิดทอง ปางขัดสมาธิราบ พระพักตร์กลมแป้น สังฆฏิยาวลงมาจรดพระนาภี ปลายแยก 2 ชายตามประวัติว่าลอยน้ำมา3 องค์ ได้ขึ้นตามวัดต่างๆ องค์ใหญ่ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม สมุทรสาคร องค์กลาง หลวงพ่อโสธร องค์เล็กหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ สมุทรปราการ ได้กราบไหว้ปิดทอง จะได้สมปรารถนา การเกษตร การค้า ขอบัตร หน้าที่การเงินเจริญก้าวหน้า

~สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)~

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
เป็นพระสงฆ์สำคัญสมัยกรุงรัตนโกสิรทร์ นามเดิมว่า “โต” บรรพชาเป็นสามเณรในสมัยรัชกาลที่1 ทรงโปรดอุปสมบถให้เป็นนาคหลวงที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เชี่ยวชาญ แตกฉาน ในธรรมวินัย ในสมัยรัชกาลที่4 พระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะ ”สมเด็จพระพุฒาจารย์” ท่านเป็นที่เคารพบูชา เลื่อมใสศรัทธาของบุคคลทั่วไป ผู้ใดมากราบไหว้ขอพรจะประสพความสำเร็จในชีวิต

~อาคารหลวงพ่อเหลือ~
~หลวงพ่อเหลือ พระคู่บ้านคู่เมือง บ้านสามโคก จ.ปทุมธานี~

ประวัติหลวงพ่อเหลือ
หลวงพ่อเหลือเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ อยู่ที่ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก เป็นวัดเก่ามีมาแต่โบราณ เดิมมีชื่อว่า “วัดสร้อยนางหงษ์” เป็นวัดโบราณครั้งต้นแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา หลวงพ่อเหลือเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานชุกชีในโบสถ์ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 12 องค์ ประมาณปีพ.ศ.2507 ขโมยได้มาลักพระพุทธรูปในโบสถ์แต่พระพุทธรูปเป็นพระศิลามีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก ขโมยจึงตัดเศียรพระพุทธไป คงเหลือพระพุทธรูปเพียงองค์เดียวที่ไม่ถูกตัดเศียร เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ชาวบ้านจึงมีความศรัทธาว่าเป็นพระพุทธรูปศักสิทธิ์จึงเรียกชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “หลวงพ่อเหลือ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

พระพุทธคุณที่เชื่อถือต่อองค์หลวงพ่อเหลือคือ ผู้ใดได้กราบไว้บูชาปิดทองจะแคล้วคลาดจากอุบัติภัยต่างๆได้อย่างตั้งใจ และมีเงินทองให้เหลือเก็บ จะไม่ยากจนทุกผู้ทุกคนไป

previous arrow
next arrow
Slider

ภาพโดย : insidewatthai

แผนที่