วัดสิงห์ วัดโบราณ บ้านสามโคก จ.ปทุมธานี

~วัดสิงห์ วัดโบราณ ณ บ้านสามโคก จ.ปทุมธานี~

วัดสิงห์ เป็นวัดโบราณ ที่ก่อสร้างในสมัยอยุธยา ตอนกลาง เป็นวัดโบราณที่มีความสำคัญของบ้านสามโคก สร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

มีเรื่องเล่าขานในอดีตบันทึกไว้ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาถึงการอพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่อาศัยของชาวรามัญหลายยุคหลายสมัย ณ บ้านสามโคกวัดสิงห์เพื่อให้พระภิกษุที่อพยพหนีศึกพม่ามาพร้อมกับชาวมอญได้จำพรรษา  วัดสิงห์จึงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสามโคก ที่มีมาก่อนชาวรามัญจะอพยพเข้ามาอยู่ที่บ้านสามโคก

~พระวิหารน้อย~

พระวิหารน้อย   วัดสิงห์เป็นวิหารหลังเล็กก่อด้วยอิฐเป็นอาคารทรงไทย มุงด้วยกระเบื้องดินเผากาบู ด้านหน้ามีชายคาปีกนกยื่น ออกมาจากคัวอาคาร ฐานของอาคารทำเป็นท้องสำเภาอิฐเป็นฐานปัทม์แอ่นโค้ง มีช่องประตูเข้าสู่วิหารด้านหน้าเพียงช่องเดียว วงกบประตูทำด้วยไม้สักทอง *มีพระพุทธรูปเป็นพระประธานองค์ใหญ่ 1 องค์ พระพุทธาสสิริมาแสนประจำทิศตะวันตก

~พระพุทธสิริมาแสนประจำทิศตะวันตก~
~พระอุโบสถ วัดสิงห์ วัดโบราณ ณ บ้านสามโคก จ.ปทุมธานี~

พระอุโบสถ

เป็นอุโบสถเก่าแก่ วัดสิงห์ วัดโบราณ ณ บ้านสามโคก จ.ปทุมธานี สร้างสมัยอยุธยาตอนกลาง มีการบูรณะครั้งใหญ่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินธิ์  เป็นอาคารที่ใช้ในการทำสังฆกรรมประกอบด้วยกำแพงแก้วล้อมรอบ ด้านในกำแพงก่อเป็นช่องสามเหลี่ยมใกล้พื้นที่โดยรอบ พื้นที่โดยรอบปูด้วยศิลา ทางเข้าทำเป็นซุ้มโครงก่ออิฐแบบกูบช้าง ทั้งด้านหน้าและด้านหลังศิลปะแบบอยุธยา

  • พระประธาน ก่อสร้างสมัยอยุธยาตอนกลาง (พระประธานจตุรทิศ)
  • มีพระพุทธรูปเป็นพระประธานองค์ใหญ่ 2 องค์ พระพุทธรัตนมณี (เป็นพระประธานหันพระพักต์ไปทิศตะวันออก)
~ พระพุทธรัตนมณี ~(เป็นพระประธานหันพระพักต์ไปทิศตะวันออก)
~พระอุโบสถ~
~หลวงพ่อโต   ภายในวัดสิงห์ วัดโบราณ ณ บ้านสามโคก จ.ปทุมธานี~

หลวงพ่อโต   ภายในวัดสิงห์ วัดโบราณ ณ บ้านสามโคก จ.ปทุมธานี ประดิษฐานในวิหารโถง (ศาลาดิน) เป็นพระพุทธรูปก่อด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา อายุประมาณ 320 ปี

~หลวงพ่อเพชร~

หลวงพ่อเพชร

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ด้านหลังหลวงพ่อโต ซึ่งมีซุ้ม เรือนแก้วคั่นอยู่  เป็นเหนือองค์หลวงพ่อเพชรมีพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ประดิษฐานบนฐานชุกชีสององค์

ส่วนฉากด้านหลังซุ้มเรือนแก้วปรากฏภาพจิตกรกรรมฝาผนัง ศิลปะสมัยอยุธยาวาดเป็นภาพพระพุทธเจ้า เสร็จจากดาวดึงส์ แต่น่าเสียดายที่รายละเอียดของภาพถูกน้ำฝนชะล้างไปจนเหลือเลือนราง  ซึ่งนับได้ว่าเป็นภาพจิตรกรรมที่เก่าที่สุดในจังหวัดปทุมธานี

ภาพโดย : insidewatthai

แผนที่วัดพระสิงห์